a blog for the globe
Sunday April 30th 2017

About This Blog

This blog is intended as a companion for all who are interested in Sundanese language, literature, and culture. Here we can also share our ideas and experiences concerning the subject. May you enjoy this blog.

Reader Feedback

30 Responses to “About This Blog”

 1. dien says:

  Nice web. I wish this website will grow and grow to be a big website. Good job guys … :)

 2. hawe setiawan says:

  Amen. Many thanks for your help, Mas. I am adjusting many things.

 3. ahmadnr says:

  Good job Kang Hawe :)

 4. hawe setiawan says:

  Thank you very much. Hatur sewu nuhun.

 5. julian millie says:

  Pangersa Web-juragan Hawe,
  I liked the Nasuhi story. Very interesting. But, did he just throw a grenade into a bunch of PKI people? Wasn’t that a bit dangerous?
  Also, thanks for the Tiis/Tiris distinction. This is actually a difficult thing to master.

  Happy birthday for tomorrow!

  Julian

 6. hawe setiawan says:

  Dear Julian,

  Thousand thanks for visiting this blog. Well, as far as I know, he just throw a grenade into the PKI office. It’s not clear whether there were casualties.

  Thanks also for my birthday greeting. Well, we are growing old, Mate.

  Hawe

 7. mardijker says:

  Saya menemukan blog ini secara tidak sengaja, saya pun langsung jatuh cinta. Terima kasih sudah memberikan banyak informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sunda. Pemikiran saya menjadi lebih terbuka.

  Dan saya telah menyertakan link blog ini di blog saya. Bolehkah?

  Salam,
  Mardijker

 8. Stephanus Djunatan says:

  I am impressed with this blog. It is a smart way to get an international attention to many aspects of Sundanese culture.

  Keep on publishing Kang Hawe!

 9. ysachri says:

  good jobs Mr Hawe…thanks, haturnuhun laksa keti kabingahan

 10. hawe setiawan says:

  Thanks. Sawangsulna.

 11. aa sudirman says:

  sampurasun

  Hawe jeng gawe siga gula jeung amisna dina ajaran Mama Mei Kartawinata. Teu papisah jeung moal papisah. Ieu situs teh bukti tambahan yen gawe jadi urusan utama Hawe. Katampi. Mugia abdi sing tiasa nuturkeun lengkah Hawe dina gawe, ku gawe lianna dina raraga nanjeurkeun kasundaan.

  Rampes.

 12. asep iqbal says:

  Great to find a blog on sundanese things in cyberspace like Sundanese Corner. This is worth appreciating and supporting. Ulah tanggung!

  Asep Iqbal, Perth.

 13. Herry Dim says:

  I think this is the best business for Sundanese culture to become citizens of global culture.

  Get on my friends…

  we also know that a lot of Sundanese culture can answer the problems of the world

  do not let the wisdom that only stored in the “koropak” and just be a conversation between us, culture is alive precisely when it became part of inter-cultural conversation in the world.

  congratulations and handshakes for Sundanesse corner

  [herry dim]

 14. Hawe Setiawan says:

  Hatur nuhun. Thank you, Kang Herry

 15. Rumah Makan Sederhana says:

  Generally, this website encourages us to be a productive and creative writer. Thank you, Mr. H.W. Setiawan

 16. I feel youve made some really interesting points. Not too many men and women would in fact think about this the way you just did. Im truly impressed that theres so significantly about this subject thats been uncovered and you did it so well, with so much class. Very good 1 you, man! Really fantastic stuff here.

 17. mang bud says:

  Ieu web teh nu urang Sunda tapi naha make bahasa Inggris geuning, lain basa Sunda nya?

 18. Hawe Setiawan says:

  Hatur nuhun kana komentarna. Waleranana mah, rupina, aya dina kekecapan buhun ti jurupantun: “diteundeun di jalan gede, dibuka ku nu ngaliwat.”

 19. Java Lady says:

  Tos lami hate sok ringrang. Melang bisi kabudayan jeung basa sunda euweuh anu nuluykeun. Loba barudak ngora di Sukabumi sok lagag legeg bari ngomong make basa malayu kawas urang Jakarta, and then one day, I was looking to translate a word into Sundanese dialect, I stumbled onto this website! Congratulation for having the courage to put this site together. How wonderful. I have to admit that having rarely speaking Sundanese, except when calling home, many words escape my thought from time to time. Is there an English/Sundanese dictionary you would recommend? Hatur nuhun sateu acan na. Wilujeng.

 20. Hawe Setiawan says:

  Hatur sewu nuhun kana kamandangna. Bingah pisan rehna ieu weblog teh geuning kaaos.

 21. Moeflich says:

  Ngiring bingah, Kang Hawe. Sae blogna. Sangat bagus mengglobalisasikan kebudayaan Sunda. Tapi, pada zaman yang memang sudah global ini, ketika seluruh sudut dunia bisa dijangkau dengan internet dan ada Google translation, apa masih perlu memakai total bahasa Inggris? Jawabanana tangtu nya kumaha nu gaduhna we. Ngan asa ku lucu, mun Acep, Atang, sareng Odang ngobrolna ku basa Inggris pedah dina blog ieu, hehe …

  Saran, Sundanese Corner tong janten hahalang nampilkeun tulisan-tulisan basa Sunda sareng Indonesia. Itu kalau fokusnya introducing Sundanya, bukan Inggrisnya. Hampura ah, sok ateul wae masihan pandangan.

  Anyway, Sundanese Corner is excelent. Congrats!

 22. Hawe Setiawan says:

  Hatur sewu nuhun kana komentar, saran, sareng pangrojongna.

  Salah sawios anu janten udaganana ngadamel ieu blog teh memang promosi budaya Sunda ka tebihna. Publik nu hoyong dianjanganana sanes mung urang Sunda. Kahoyong mah tiasa nganjang ka publik nu langkung lega di unggal madhab dunya. Henteu sadaya, malah tangtos seuseueurna, nu ngaranggo Internet ngartoseun kana basa Sunda atanapi basa Indonesia. Fasilitas teknologis sapertos Google trans tool atanapi pakakas lianna anu sapertos kitu henteu tasa diandelkeun kanggo komunikasi lintas budaya. Margina, trans tool mah mung narjamahkeun kecap, henteu narjamahkeun kalimah, sok komo narjamahkeun makna sareng konteksna mah. Batan nyambungkeun saling pengertian, trans tool mah kalah nimbulkeun salah tafsir atanapi salah paham. Ku kituna, basa Inggris, minangka salah sawios rawayan komunikasi sadunya, masih keneh janten sarat utama kanggo kaperyogian sapertos kieu.

  Tos aya sababaraha wargi anu maparin usul supados abdi ngiker-ngiker kamungkinanana midangkeun karangan tina perkawis budaya Sunda dina basa Sunda sareng basa Indonesia. Insya Alloh, hoyong ngalaksanakeun saran sapertos kitu teh. Mung, dugi ka danget ieu mah, teu acan kabujeng bae rupina ari sanes tulas-tulis nganggo basa Sunda sareng basa Indonesia dina lolongkrang sanesna nu aya dina Internet sapertos facebook atanapi rohangan sanesna mah.

  Neda pido’ana bae ti sadayana.

 23. Rueben Exon says:

  This is a great post. So many posts today are just tired old retreads. This is actually something I found that was new and actually useful. Thanks.

 24. Hawe Setiawan says:

  You are welcome. Thank you for your encouraging comment.

 25. rakean abdi sunda says:

  ngiring bingah aya blog nu sapertos kieu di dunya maya, kang…ku kaleresan abdi teh nuju maluruh karya2 alm pa onong nugraha, ilustrator favourite abdi waktos d SMP 10 Bdg, sakitu puluh tahun ka pengker-ari gom teh tepang sareng blog nu ngangkat budaya Sunda.
  abdi nuju maluruh oge sejarah maenpo/pencak silat Sunda, utamina 7 pencak nu disebat dina Siksakanda Ng karesian(?). eta penca disebat penca buhun, tapi dugi ka ayeuna sakedik pisan literatur ngeunaan penca sunda (silek minang mah lumayan seueur d musium Leiden). mamanawian aya data atanapi tulisan ngeunaan eta topik, ngahaturkeun nuhun pisan upami d upload oge d ieu blog. :-)
  salam..rahayu

 26. Hawe Setiawan says:

  Hatur nuhun. Sakaterang, aya buku karya Pa haryadi Suadi ti ITB ngeunaan karya-karya Onong Nugraha dina widang seni rupa. Lajeng, perkawis penca, aya deuih buku hasil studi sarjana Amerika anu namina kaleresan hilap deui. Ke manawi pareng, urang paluruh deui judul sareng pangarangna.

 27. Reni Nurhayati says:

  Amazing, I am very apreciated for this website. I am very proud that Kang Hawe Setiawan makes a website about Sundanese in English. A blog for the globe exactly explores and publishes all about Sundanese to the globe. Sunda is very rich with culture, and it’s make our task to introduce it to the world.
  Wilujeng … mugia langkung nanjung tur dipikawonoh ku balarea. Salam baktos (^_^)

 28. Reni Nurhayati says:

  Oh, I am forget, maybe to post the public coment, it’s better to use an account of facebook so that other can know about our coment and this website is more introduced. Thank you.

 29. Mang Deris says:

  Great since I found this blog. This is part of culture history.

 30. dabaruna says:

  Thank you, Kang Wan, for conserving the Sundanese heritages!!!

Leave a Reply